Ing. Pavel Richter, Ph.D. 605 986 481 Blower Door test ikona

Měření průvzdušnosti budov v Královehradeckém a Pardubickém kraji

Kontakt: Ing. Pavel Richter, Ph.D., 605 986 481, zc.rewolb@ofni, kontakt, ceny měření

Postup měření dle ČSN EN 13829

Postup přípravy budovy před měřením, vlastní postup měření a způsob vyhodnocení naměřených výsledků je popsán v normě ČSN EN 13829. Pro každou budovu by měla být provedena dvě měření: při podtlaku v budově a při přetlaku v budově.

V normě jsou rozlišeny 2 metody měření

Metoda A — vypovídá o vzduchotěsnosti budovy jako celku. Měření se provádí „v provozním“ stavu a hodnotí společný vliv netěsností konstrukcí, přítomných technických zařízení a záměrných otvorů v obálce budovy. Výsledky Metody A se použijí např. jako vstupní data do dalších energetických výpočtů.

Před měřením se neprovádí žádná opatření zlepšující těsnost oproti běžnému stavu, pouze se uzavřou okna, dveře a větrací mřížky. Ostatní otvory jako např. komíny, odtahy od digestoří, kanalizační potrubí apod., se ponechají otevřené.


Metoda B — slouží k měření vzduchotěsnosti obálky budovy a využívá se především pro kontrolu kvality provedení vzduchotěsnících vrstev, odhalení případných netěsností a jejich dodatečného utěsnění před jejich zakrytím dalšími vrstvami konstrukce. Slouží také pro potvrzení dosažené vzduchotěsnosti obvodových konstrukcí po dokončení stavby.

Před měřením je nutné, aby byla dokončena vzduchotěsnící vrstva, dokončena elektroinstalace, byl dokončený komín, aby byla osazena okna a dveře. Před měřením Metodou B se dodatečně utěsní kanalizační potrubí, komíny, větrací klapky pro přívod vzduchu, potrubí vzduchotechniky a další netěsné prvky (např. výlez do podkroví, výfukové potrubí centrálního vysavače, rezervní prostupy apod.).


Informace jsou převzaty:
z publikace Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov, Jiří Novák, Grada Publishing, 2008
ČSN EN 13829 – Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov