Ing. Pavel Richter, Ph.D. 605 986 481 Blower Door test ikona

Měření průvzdušnosti budov v Královehradeckém a Pardubickém kraji

Kontakt: Ing. Pavel Richter, Ph.D., 605 986 481, zc.rewolb@ofni, kontakt, ceny měření

Blower Door test

Vzduchotěsnost obálky budovy je možné spolehlivě určit pouze měřením, netěsnosti bývají nahodilé a vznikají jednak při zpracování projektové dokumentace a jednak také v průběhu výstavby.

Principem zkoušky je změření objemu vzduchu, který uniká netěsnostmi v obálce budovy. Čím větší je tlakový rozdíl působící na netěsnost, tím větší je i objem vzduchu, který netěsností prochází.

Blower door test je nejčastěji používaná měřící metoda, při které se pomocí externího ventilátoru vyvolá tlakový rozdíl mezi interiérem a exteriérem budovy. Zařízení se skládá z teleskopického rámu, vzduchotěsné plachty s otvorem pro ventilátor, ventilátoru a přístroje pro měření objemového toku vzduchu a tlakového rozdílu.

Postup měření

Vzduchotěsná plachta se pomocí teleskopického rámu napne do okna nebo dveří budovy a osadí se ventilátorem, který v budově vyvolá podtlak nebo přetlak vzduchu. Při měření podtlakem vysává ventilátor vzduch z budovy, při měření přetlakem přivádí ventilátor vzduch dovnitř budovy. Pro měření tlakového rozdílu se používá tlakové čidlo, které pracuje s přesností ± 2 Pa. Objemový tok vzduchu je měřen pomocí clon s kalibrovanými otvory.

Změnou otáček ventilátoru se mění tlakový rozdíl mezi vnitřním prostředím v budově a vnějším okolím. Měří se při tom průtok vzduchu ventilátorem. Celý proces probíhá zcela automaticky a je řízen počítačem, který zaznamenává naměřená data a také je vyhodnocuje.


Informace jsou převzaty:
z publikace Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov, Jiří Novák, Grada Publishing, 2008
ČSN EN 13829 – Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov