Ing. Pavel Richter, Ph.D. 605 986 481 Blower Door test ikona

Měření průvzdušnosti budov v Královehradeckém a Pardubickém kraji

Kontakt: Ing. Pavel Richter, Ph.D., 605 986 481, zc.rewolb@ofni, kontakt, ceny měření

Vyhledání netěsností v obálce budovy

Blower Door test Při vyhledávání netěsností v obálce budovy se využívá několik metod a zařízení. Nejjednodušší metodou je zjišťování netěsností pomocí ruky. Dále se využívá generátor kouře, termický anemometr a termovizní kamera.


Informace jsou převzaty:
z publikace Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov, Jiří Novák, Grada Publishing, 2008
ČSN EN 13829 – Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov