Ing. Pavel Richter, Ph.D. 605 986 481 Blower Door test ikona

Měření průvzdušnosti budov v Královehradeckém a Pardubickém kraji

Kontakt: Ing. Pavel Richter, Ph.D., 605 986 481, zc.rewolb@ofni, kontakt, ceny měření

Doporučené hodnoty průvzdušnosti obálky budovy dle ČSN 73 0540-2

Větrání v budově Doporučená hodnota celkové intenzity výměny vzduchu n50 [1/h]
Přirozené nebo kombinované 4,5
Nucené 1,5
Nucené se zpětným získáváním tepla 1,0
Nucené se zpětným získáváním tepla v budovách se zvláště nízkou potřebou tepla na vytápění (pasivní budovy) 0,6

Informace jsou převzaty:
z publikace Vzduchotěsnost obvodových plášťů budov, Jiří Novák, Grada Publishing, 2008
ČSN EN 13829 – Tepelné chování budov – Stanovení průvzdušnosti budov
ČSN 73 0540-2 – Tepelná ochrana budov